Boeren hebben een sleutelrol in het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om voedselveiligheid en voedselzekerheid, de leefbaarheid van het platteland, gezondheid of klimaat. Boeren voelen zich betrokken en verantwoordelijk. Samenwerking met andere partners is daarbij onmisbaar.

De circulaire economie wordt steeds meer een randvoorwaarde. De productie van agrarische producten en diensten biedt volop kansen voor het realiseren van klimaatdoelen.

ZLTO is een vereniging voor agrarische ondernemers in de groene ruimte. We vertegenwoordigen 15.000 leden, die wij ondersteunen bij het realiseren van een duurzame positie in markt en maatschappij. ZLTO wil toonaangevend zijn in het creëren en realiseren van perspectief voor haar leden.

We ondersteunen de samenwerking van boeren in het verzamelen van biomassa voor energieproductie; met tuinders lopen energiebesparingsprojecten, waarbij energie uit de kas terug geleverd wordt aan het net en boeren met zonnecellen op het dak  zijn nu al leverancier van stroom aan de buurt. Boeren leggen koolstof vast in de bodem en zo verminderen zij de uitstoot van broeikasgas. Dat is én goed voor het milieu én goed voor de bodem. Zo ontstaan energie- en klimaat-neutrale kringlopen en dragen wij bij aan de klimaatdoelen.