RWE Generation NL, Amercentrale

De Amercentrale in Geertruidenberg is een van de grote energieproductielocaties van RWE Generation in Nederland. Op weg naar een meer duurzame energievoorziening in Nederland (de energietransitie) blijven grote met fossiele brandstoffen (gas en steenkool) gestookte centrales nog vele jaren van belang. Bijvoorbeeld om het wisselende aanbod van wind- en zonne-energie op te vangen.

Maar dat wil niet zeggen dat we achterover leunen. De komende jaren wordt de Amercentrale getransformeerd naar een biomassacentrale. Meer en meer wordt steenkool vervangen door duurzame biomassa, waardoor we grote hoeveelheden Groene Stroom gaan produceren. Zo dragen wij bij aan de energietransitie.

De kennis, kunde en het netwerk van RWE op het gebied van duurzame energieproductie stellen wij graag ter beschikking aan de werkgroep GENiaal. Niet alleen als het gaat om biomassa, want RWE is actief op alle fronten: windenergie, zonne-energie, waterkracht, energieopslag, energiebesparing en -advies.

© Copyright 2017 - GENiaal