De gemeente Geertruidenberg vindt het belangrijk om bij al haar besluiten stil te staan bij duurzaamheid. We zijn zuinig op ons milieu en promoten duurzaamheid actief. We stimuleren initiatieven, waarbij onze inwoners en bedrijven zelf verantwoordelijkheid nemen. We doen als overheid natuurlijk wel mee met onze inwoners en bedrijven.

Geertruidenberg Energie Neutraal (GENiaal) sluit hier perfect bij aan. We ondersteunen dit initiatief dan ook van harte. We zetten als partner vooral in op bewustwording van het belang van duurzaamheid. We willen het energieverbruik verminderen met als uiteindelijk doel ons totaalgebruik voor 100% te ‘vergroenen’.  Op die manier werken we toe naar een klimaatneutrale gemeente, goed voor onze bedrijven maar nog beter voor onze inwoners, bezoekers en leefomgeving.