O.T.G.

Onderwijs en Techniek Geertruidenberg is partner van GENiaal

Brengt techniek dichterbij

Al op de basisschool zijn kinderen bezig met wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn en wat ze “later willen worden”. Vaak aangemoedigd door hun ouders of familieleden. Vóór hun tiende levensjaar verzamelen kinderen informatie en houden ze alle opties open. Vanaf hun tiende strepen kinderen beroepen en sectoren af en komen daar zelden op terug. Wanneer een kind dus niet in de basisschool periode op een positieve manier kennis maakt met techniek is de kans zeer gering dat het later voor techniek zal kiezen!

Daarom is het belangrijk dat leerlingen op jonge leeftijd – het liefst met hun ouders – een juist, actueel en compleet beeld kunnen vormen van mogelijke beroepen en opleidingen. Daar hoort zeker techniek bij en het liefst in hun eigen omgeving!

Onderwijs en Techniek Geertruidenberg (OTG) organiseert, in samenwerking met docenten, een aantal activiteiten om leerlingen (basis- en voorgezet onderwijs), en hun ouders op een aansprekende manier te laten kennismaken met techniek, technisch beroepsonderwijs en technische beroepen.

Dag van de Energie

Jaarlijks, in oktober, is er een groot project voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs en de groepen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs met als centraal thema Energie. Dit project wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met de werkgroep Geertruidenberg Energie Neutraal (GENiaal) van de Verenigde Ondernemers Geertruidenberg (VOG).