Energiewijk Floris 5.0

Zijn eigen huis aan de Graaf Floris V-straat is al verduurzaamd en ook de ontwikkelingen op het gebied van milieu en energie houdt hij nauwlettend in de gaten. ,,Ik weet dat het fout gaat in de wereld, daarom wil ik op klein niveau iets betekenen”, vertelt Wout van Boesschoten. Bovendien heeft hij daar sinds zijn pensioen genoeg tijd voor, net als buurtbewoners Frans Peters en Kees Avontuur.

Energiewijk Floris 5.0 is het eerste burgerinitiatief voor de verduurzaming van een hele wijk in de gemeente. Iets wat wethouder Kevin van Oort toejuicht: ,,Als het de eigen inwoners zijn, zijn mensen toch minder argwanend dan wanneer de gemeente een informatieavond hierover organiseert”, zegt hij. De gemeente ondersteunt de activiteiten financieel en met kennis. ,,Er zouden zeker meer van dit soort initiatieven bij mogen komen”, zegt Van Oort.

Van Boesschoten: “Het zou zeker mooi zijn als er straks ook mensen naar ons toe komen over hoe ze dit aan kunnen pakken voor de verduurzaming van hun eigen wijk.”

Energiewijk Floris 5.0

Graaf Floris V was Graaf van Holland en stond bekend als de burchtenbouwer (1254-1296)