Dongemond College

Wat wij willen betekenen (Missie)
Het Dongemond college helpt leerlingen hun talenten te ontdekken en te ontplooien. Wij dagen hen uit en helpen hen zich te ontwikkelen tot evenwichtige, weerbare en (zelf)kritische persoonlijkheden die in staat zijn, met een open blik, volop mee te doen aan onze samenleving en een betekenisvolle bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Hiervoor bieden wij hun persoonlijke aandacht en begeleiding, een veilige en prettige leeromgeving en goed en eigentijds onderwijs dat gericht is op kennis, vaardigheden, zelfontplooiing en zelfstandigheid.

Wat wij (willen) zien (Visie)
Ieder kind heeft talenten. Het is onze opgave kinderen te helpen hun talenten te ontdekken en tot ontwikkeling te brengen. Dat kunnen ze uitsluitend als ze vertrouwen hebben in zichzelf en in anderen. Om dat te bewerkstelligen geven we hen binnen onze onderwijsopdracht ruimte en verantwoordelijkheid om te verkennen en te experimenteren. Ruimte om te leren en te groeien. We starten daarbij vanuit het aanleren van basiskennis en vaardigheden als krachtige basis voor hun ontwikkeling.

Waaraan men ons herkent (Kernwaarden)
Geborgenheid
Op onze school zijn we er voor elkaar. Voor onze leerlingen, voor hun ouders, voor onze collega’s. Iedereen mag er zijn, in zijn of haar eigenheid. Dat veronderstelt niet alleen respect voor elkaar, maar ook interesse en betrokkenheid.

Vertrouwen
Wij geven onze leerlingen en collega’s vertrouwen en ruimte om zich te ontwikkelen. Tegelijk hebben wij een principieel vertrouwen dat ze die ruimte op een verantwoorde manier benutten. Binnen de kaders van de school uiteraard.

Verwondering

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Aan ons de taak om die nieuwsgierigheid te voeden en te sturen. Want nieuwsgierigheid leidt tot verwondering en verwondering is dé drijfveer achter leren en ontwikkelen.

Bevlogenheid

Onze medewerkers maken het Dongemond college. Wij willen een inspirerende school zijn met oprechte aandacht en interesse voor iedere leerling. Dat vraagt om gedreven, bevlogen medewerkers met hart voor hun vak en onze school.

Dongemond College

Collegeweg 1
4942 VC Raamsdonksveer
Tel.: 0162 513469
E-mail: info@dongemondcollege.nl