Slijterij Jan en René Quist

Slijterij Jan En René Quist

Markt 13
4931 BR Geertruidenberg
0162-521454
slijterijquist@gmail.com

Dongemond College

Wat wij willen betekenen (Missie)
Het Dongemond college helpt leerlingen hun talenten te ontdekken en te ontplooien. Wij dagen hen uit en helpen hen zich te ontwikkelen tot evenwichtige, weerbare en (zelf)kritische persoonlijkheden die in staat zijn, met een open blik, volop mee te doen aan onze samenleving en een betekenisvolle bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Hiervoor bieden wij hun persoonlijke aandacht en begeleiding, een veilige en prettige leeromgeving en goed en eigentijds onderwijs dat gericht is op kennis, vaardigheden, zelfontplooiing en zelfstandigheid.

Wat wij (willen) zien (Visie)
Ieder kind heeft talenten. Het is onze opgave kinderen te helpen hun talenten te ontdekken en tot ontwikkeling te brengen. Dat kunnen ze uitsluitend als ze vertrouwen hebben in zichzelf en in anderen. Om dat te bewerkstelligen geven we hen binnen onze onderwijsopdracht ruimte en verantwoordelijkheid om te verkennen en te experimenteren. Ruimte om te leren en te groeien. We starten daarbij vanuit het aanleren van basiskennis en vaardigheden als krachtige basis voor hun ontwikkeling.

Waaraan men ons herkent (Kernwaarden)
Geborgenheid
Op onze school zijn we er voor elkaar. Voor onze leerlingen, voor hun ouders, voor onze collega’s. Iedereen mag er zijn, in zijn of haar eigenheid. Dat veronderstelt niet alleen respect voor elkaar, maar ook interesse en betrokkenheid.

Vertrouwen
Wij geven onze leerlingen en collega’s vertrouwen en ruimte om zich te ontwikkelen. Tegelijk hebben wij een principieel vertrouwen dat ze die ruimte op een verantwoorde manier benutten. Binnen de kaders van de school uiteraard.

Verwondering

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Aan ons de taak om die nieuwsgierigheid te voeden en te sturen. Want nieuwsgierigheid leidt tot verwondering en verwondering is dé drijfveer achter leren en ontwikkelen.

Bevlogenheid

Onze medewerkers maken het Dongemond college. Wij willen een inspirerende school zijn met oprechte aandacht en interesse voor iedere leerling. Dat vraagt om gedreven, bevlogen medewerkers met hart voor hun vak en onze school.

Dongemond College

Collegeweg 1
4942 VC Raamsdonksveer
Tel.: 0162 513469
E-mail: info@dongemondcollege.nl

Hanze College

Het Hanze College is per 1 augustus 1999 gefuseerd met het Cambreurcollege in Dongen. Deze samenwerking is tot stand gekomen om nog meer onderwijsmogelijkheden te kunnen bieden aan de leerlingen in de regio Rijen – Dongen – Oosterhout -Drimmelen en Geertruidenberg.

Wij hebben als overkoepelende naam voor de hele onderwijsinstelling gekozen voor de naam “Kwadrant Scholengroep”. Hiermee geven de beide deelscholen aan dat zij intensief samenwerken, maar tevens de eigen vormgeving en onderwijskundige specialiteit behouden.

De naam “Hanze” werd gekozen, omdat de Hanze Vereniging (=winkeliersvereniging) in Oosterhout in het begin van de vorige eeuw het initiatief nam voor een school voor beroepsonderwijs. “College” komt van het Latijnse woord “collegere”, dat “bijeenbrengen” betekent. Het Hanze College is een brede school voor met name het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs met veel afdelingen en vier leerwegen nl. de Basisberoepsgerichte, de Kaderberoepsgerichte, de Gemengde en de Theoretische Leerweg in drie sectoren: Economie – Zorg en Welzijn – Techniek. Het Hanze College heeft een licentie voor het Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO).

Voor de totale instelling is voor de naam “Kwadrant” gekozen vanwege het getal “4” (kwadrant = het vierde deel van een cirkel). In onze school komt het getal “vier” steeds terug, nl. vier leerwegen, vier sectoren en vier profi elen. Tevens is een kwadrant een instrument om te meten, richting te kiezen. Door van “Scholengroep” te spreken wordt duidelijk gemaakt dat iedere school de eigen onderwijskundige vormgeving behoudt.

Hanze College

Bouwlingstaat 74
4902 AK Oosterhout
Tel.: 0162-453581
E-mail: info@hanze-college.nl

Plus

PLUS Raamsdonksveer wil een plek zijn waar u zich thuis en prettig voelt. Ons deskundige en vriendelijke personeel heet u graag welkom en helpt u bij het doen van uw dagelijkse boodschappen.

U vindt bij ons onder andere een uitgebreid vers assortiment, ambachtelijk gebakken brood en een bijzondere selectie van geweldige wijnen. Wij hebben een ruim aanbod PLUS Huismerk producten. Deze producten zijn met de grootste zorg voor u samengesteld en van uitstekende kwaliteit. Wij werken continu aan de verbetering en uitbreiding van ons gehele assortiment. En dat alles tegen een goede prijs.

PLUS Raamsdonksveer

Burg. Krijgsmangeerde 7
4942 AV Raamsdonksveer
Tel. 0162-677441

PI Medical Diagnostic Equipment B.V.

PI Medical levert apparatuur voor gebruik in de nucleaire geneeskunde, de radiotherapie, de radiologie en de operatieafdelingen in de ziekenhuizen in Nederland.
Vanuit ons nieuwe kantoorpand in Raamsdonksveer verzorgen wij de verkoop, de installatie, de applicatie en de aftersales service met een team van specialisten.
PI Medical is actief sinds 1995, in 2018 is PI Medical ISO-9001:2015 gecertificeerd voor advisering, verkoop, installatie en onderhoud van medische apparatuur.

Via onze website houden wij u op de hoogte van ons leveringsprogramma, alle producten kunnen hier worden bekeken en de folders kunnen worden gedownload. Daarnaast zijn wij uiteraard graag bereid u een verdere toelichting op onze producten te geven, hiervoor kunt u telefonisch of via email contact met ons opnemen.

PI Medical Diagnostic Equipment B.V.

Bliek 14, 4941 SG Raamsdonksveer
Tel.: 0162 – 729102
E-mail: info@pi-medical.nl

Stichting Natuurfederatie Geertruidenberg

De Natuurfederatie Geertruidenberg is ontstaan uit een samenwerking tussen twee vrijwilligersorganisaties met hart voor de natuur, de Uilenwerkgroep Dongemond uit Geertruidenberg en Stichting Koningspark uit Raamsdonksveer. Het doel van de natuurfederatie is o.a. de ontwikkeling van de natuur te versterken en de biodiversiteit te vergroten binnen de gemeente Geertruidenberg.

Dit doen we door middel van het initiëren van projecten op het gebied van duurzaamheid, natuurontwikkeling en klimaatverbetering.

De Uilenwerkgroep Dongemond en Stichting Koningspark zijn al aangesloten bij de Natuurfederatie Geertruidenberg, maar iedere stichting, werkgroep, vereniging of club die zich bezighoudt met de natuur in de breedste zin van het woord kan zich kosteloos bij de NFG aansluiten. Hiermee staan we sterker en creëren we meer draagvlak richting politiek en andere belanghebbenden.

Wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Stichting Natuurfederatie Geertruidenberg

Koningstraat 48A
4941GX Raamsdonksveer
info@natuurfederatie.nl

 

Markies Catering Advies B.V.

Markies Catering verzorgt de catering op meer dan 220 onderwijsinstellingen. Op onze eigen creatieve wijze creëren we een schoolkantine waar leerlingen kunnen genieten van gezond en lekker eten. Samen met onze gepassioneerde medewerkers zorgen wij dagelijks voor een genietmoment op school!

Markies Catering Advies B.V.

Mammoet 2
5236 NV ‘s-Hertogenbosch
Mail: info@markiescatering.nl
Telefoon: +31 (0) 73 70 74 112

In Summa

In Summa

“Al sinds 1998 zijn wij In Summa, een groep van technologiebedrijven met een gezamenlijke missie: de prestaties van organisaties verbeteren middels innovatieve software oplossingen.”

Dat doen we omdat we geloven dat verandering de enige constante is. Wij willen afdeling overstijgend bijdragen aan innovatie, groei en nieuwe inzichten voor onze opdrachtgevers. En dus van betekenis zijn voor de totale organisatie, In Summa.

De opkomst van internettechnologie was het startschot voor In Summa. Organisaties die kampten met vraagstukken op het gebied van centrale dataverzameling en communicatie hielpen we om slagvaardig te zijn. Ook vandaag de dag willen we de toekomst een slag voor zijn door organisaties te helpen groeien op basis van data. Ons vermogen hierin laat zich keer op keer bewijzen: in onderzoek, in klanttevredenheid en bovenal: in resultaat onder de streep. In Summa zal de komende jaren met nóg meer organisaties gaan samenwerken. Dat doen we omdat we innovatie mogelijk te maken. Of, zoals we in het Engels zeggen, because we want to predict and to drive change.

Onze cultuur wordt gekenmerkt wordt door een sterk teamgevoel, vrijheid, en diversiteit. Geen poeha en een open, transparante sfeer. Het team is divers in leeftijd. Dat vinden we belangrijk, want de synergie tussen young potentials en vakrotten resulteert in nieuwe perspectieven. Een vrolijke chaos van specialisten, perfectionistisch in hun werk.

In Summa

Oeverkruid 15
4941VV Raamsdonksveer
Email: info@insumma.nl
Tel.: 0162 – 515 110

Energiewijk Floris 5.0

Zijn eigen huis aan de Graaf Floris V-straat is al verduurzaamd en ook de ontwikkelingen op het gebied van milieu en energie houdt hij nauwlettend in de gaten. ,,Ik weet dat het fout gaat in de wereld, daarom wil ik op klein niveau iets betekenen”, vertelt Wout van Boesschoten. Bovendien heeft hij daar sinds zijn pensioen genoeg tijd voor, net als buurtbewoners Frans Peters en Kees Avontuur.

Energiewijk Floris 5.0 is het eerste burgerinitiatief voor de verduurzaming van een hele wijk in de gemeente. Iets wat wethouder Kevin van Oort toejuicht: ,,Als het de eigen inwoners zijn, zijn mensen toch minder argwanend dan wanneer de gemeente een informatieavond hierover organiseert”, zegt hij. De gemeente ondersteunt de activiteiten financieel en met kennis. ,,Er zouden zeker meer van dit soort initiatieven bij mogen komen”, zegt Van Oort.

Van Boesschoten: “Het zou zeker mooi zijn als er straks ook mensen naar ons toe komen over hoe ze dit aan kunnen pakken voor de verduurzaming van hun eigen wijk.”

Energiewijk Floris 5.0

Graaf Floris V was Graaf van Holland en stond bekend als de burchtenbouwer (1254-1296)

 

Exho

Ben je als ondernemer op zoek naar varend personeel? Wil je carrière maken in de binnenvaart? Welkom bij Exho: partner in detachering voor de binnenvaart.

Capaciteitsvragen lossen wij op door deskundige, gemotiveerde mensen in te zetten. Maar we doen nog veel meer. Als opdrachtgever kun je ook het personeelsmanagement aan ons toevertrouwen. In combinatie met detachering en/of personeelsmanagement bieden we bovendien operationele en technische adviesdiensten voor de binnenvaart aan.

Desgewenst voeren we de complete scheepsexploitatie uit.
Mannen en vrouwen die gaan voor een carrière in de binnenvaart, zijn bij Exho ook aan het juiste adres. Wij zijn altijd op zoek naar varend personeel met pit. Met onze ondersteuning worden gemotiveerde mensen opgeleid voor binnenvaartfuncties. Overal in de Rijn- en binnenvaart kom je dan ook mensen van Exho tegen. Voor varend personeel en ondernemers zijn we zo een stabiele factor in de binnenvaart.

Exho Binnenvaart
Lissenveld 15
4941 VK Raamsdonksveer
T: +31(0) 162 71 34 00
E: info@exho.nl